تبلیغات
دروس هفتم - 50 حدیث در مورد ورزش
 
دروس هفتم
باور کنید سخت است، ما دیگر ابتدایی نیستیم!!
سه شنبه 12 آذر 1392 :: نویسنده : نگار عقیق

1ـ قال رسول الله (ص) : (ان لربک علیکَ حقاً، وانَّ لجسدک علیک حقاً، ولاهلک علیک حقاً) 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
پروردگار بر تو حقی دارد، وبدنت بر تو حقی دارد، وخانواده ات نیز بر تو حقی دارد. 
بحار الانوار : 70 / 128


2 ـ قال رسول الله (ص) : (خیر لهو المؤمن السباحة ، وخیر لهو المرأَة المغزل)
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
بهترین سرگرمی برای مرد با ایمان، شنا، وبهترین سرگرمی برای زن با ایمان ریسندگی است. 
نهج الفصاحه : 319 / ح 1527

1ـ قال رسول الله (ص) : (ان لربک علیکَ حقاً، وانَّ لجسدک علیک حقاً، ولاهلک علیک حقاً) 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
پروردگار بر تو حقی دارد، وبدنت بر تو حقی دارد، وخانواده ات نیز بر تو حقی دارد. 
بحار الانوار : 70 / 128


2 ـ قال رسول الله (ص) : (خیر لهو المؤمن السباحة ، وخیر لهو المرأَة المغزل)
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
بهترین سرگرمی برای مرد با ایمان، شنا، وبهترین سرگرمی برای زن با ایمان ریسندگی است. 
نهج الفصاحه : 319 / ح 1527


3 ـ قال الإمام علی (ع) :(من یعمل یزدد قوةً ، من یقصر فی العمل یزدد فترة) 
حضرت علی (ع) فرمودند :
هر کس کار (بدنی ) کند قوی تر شده ، وهر کس در کار کردن کوتاهی نماید، ضعیف تر خواهد شد . 
غرر الحکم : 5 / 204


4 ـ قال الإمام الصادق (ع) : (ولاتسمنوا تسمُّن الخنازیر للذبح)
امام صادق (ع) توصیه فرمودند :
از چاق شدن همانند خوکهایی که برای ذبح نگهداری می شوند ، بپرهیزید.
الکافی : 6 / 270 ، والحیاه : 4 / 206


5 ـ قال الإمام علی (ع) : (یارب ، یارب ، یارب ، قو علی خدمتک جوارحی) 
حضرت علی (ع) در فرازی از دعای کمیل عرضه می دارد :
پروردگارا ! پروردگارا ! پروردگارا ! اعضاء وجوارح مرا ، در راه خدمت به خودت، قوی ونیرومند گران. 
مفاتیح الجنان ، دعاء کمیل


6 ـ قال الإمام السجاد (ع) : (اللهمَّ اعطنی ... الصحة فی الجسم والقوة فی البدن)
امام سجاد (ع) در دعای ابو حمزه ثمالی عرضه می دارد :
خداوندا ! سلامتی در جسم وتوانایی بدنی به من ارزانی فرما ! 
مفاتیح الجنان، دعاء ابو حمزه ثمالی


7 ـ قال الإمام علی (ع) :( اقوی الناس ، اعظمهم سلطاناً علی نفسه) 
حضرت علی (ع) فرمودند :
در بین مردم آن کس از همه قوی تر است که تسلطش بر هوای نفس خویش، بیشتر باشد. 
غرر الحکم : 2 / 436


8 ـ قال الإمام علی (ع) : (اقوی الناس من قوی علی غضبه بحلمه) 
حضرت علی (ع) فرمودند :
در بین مردم، آن کس از همه توانا تر است که بر فرو نشاندن خود، به واسطه حلم وبردباری اش، توانا باشد. 
غرر الحکم : 2 / 435


9 ـ قال رسول الله (ص) : (الخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القیامة) 
رسول الله (ص) فرمودند :
خیر وخوبی تا روز قیامت به پیشانی اسب گره زده شده است. 
تفسیر مجمع البیان : 4 / 475 ، وتفسیر صافی : 4 / 298


10 ـ قال الإمام الباقر (ع) : (ان رسول الله (ص) سابق بین الخیل، واعطی السوابق من عنده)
امام باقر (ع) فرمود :
رسول خدا (ص)، مسابقه اسب دوانی ترتیب داد وجوایز آن را از مال خویش پرداخت. 
وسائل الشیعه : 13 / 351


11 ـ قال الإمام السجاد (ع) : (ان رسول الله (ص) اجری الخیل وجعل سبقها اواقی من فضة) 
امام زین العابدین (ع) فرمود :
رسول خدا (ص) در مسابقه اسب دوانی اسب دوانید وجایزه اش را چندین آق [آق نوعی واحد سنجش است وبه معنی یک دوازدهم رطل است](ترجمه منجد الطلاب) از نقره قرار داد. 
وسائل الشیعه : 13 / 350


12 ـ قال رسول الله (ص) : (ان الله یحب الرجل القوی)
رسول گرامی اسلام فرمود :
خداوند متعال انسان قوی ونیرومند را دوست دارد. 
بحار الانوار : 64 / 184


13 ـ قال رسول الله (ص) : ( طوبی لمن اسلم وکان عیشه کفافاً وقواه شداداً) 
پیامبر اکرم (ص) فرمود :
خوشبخت کسی است که اسلام را پذیرفته وبه قدر معاش خود در آمد دارد وقوای بدنش نیرومند است. 
بحار الانوار : 72 / 67


14 ـ قال رسول الله (ص) : حق الولد علی والده ان یعلمه الکتابة والسباحة والرمایة وان لا یرزقه الا طیباً وان یزوجه اذا بلغ ) 
رسول اکرم (ص) فرمود :
حق فرزند (پسر) بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن وتیراندازی را آموزش دهد وروزی او را تنها از راه حلال وپاکیزه تهیه نماید. 
نهج الفصاحه : 293 / ح 1394


15 ـ قال الإمام الصادق (ع) : (الرمی سهم من سهام الاسلام) 
امام جعفر صادق (ع) فرمود :
تیراندازی خود، تیری از تیرهای اسلام است (اگر مسلمانان، تیراندازان خوبی باشند، می توانند بادشمنان اسلام مبارزه کنند ودشمن نیز از آن ها خواهد ترسید وفکر حمله به آنها را به مغز خود راه نخواهد داد). 
وسائل الشیعه : 13 / 348


16 ـ قال الإمام علی (ع) : (وسر البردین ، وغور بالناس ورفه فی السیر ) 
حضرت علی (ع) فرمود :
در بامداد وعصر که هوا خنک است راه پیمایی کن ودر وسط روز که هوا گرم است مردم را (برای استراحت وآسایش) باز دار وآهسته بران (تا ناتوانان نیز بتوانند همراه توانایان بیایند). 
نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 12 / 856


17 ـ قال رسول الله (ص) : (الا انَّ القوة الرمی، الا ان القوة الرمی)
پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمود :
آگاه باشید (یکی از مصداق های) (قوة) (در آیه : واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) همان تیراندازی است، آگاه باشید (قوة) همان تیراندازی است. 
بحار الانوار : 103، الحیاه : 5 / 71 به نقل از تفسیر مجمع البیان.


18 ـ قال الإمام علی (ع) : (ثمرة الشجاعة الغیرة) 
حضرت علی (ع) فرمود :
غیرت ، ثمره ، وحاصل شجاعت وقهرمانی است. 
غرر الحکم : 3 / 328


19 ـ قال رسول الله (ص) : (من ترک الرمی من بعد ما علمه رغبة عنه فانها نعمة کفرها)
کسی که پس از یاد گرفتن تیراندازی، از روی میل ورغبت آن را ترک کند، نعمتی از نعمت های خدا را کفران نموده است. 
میزان الحکمه : 4 / 182 
20 ـ قال الإمام علی (ع) : (شجاعة الرجل علی قدر همته)
حضرت علی (ع) فرمود :
شجاعت انسان متناسب با همت او ست. 
غرر الحکم : 4 / 181


21 ـ قال رسول الله (ص) : (الخیر کله فی السیف وتحت ظل السیف)
پیامبر اکرم (ص) فرمود :
همه خوبی ها در شمشیر وزیر سایه شمشیر است. 
تهذیب الاحکام : 6 / کتاب جهاد


22 ـ عن الإمام الصادق (ع) (فی قول الله تعالی (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) قال : سیف وترس )
امام صادق (ع) در تفسیر فرموده خداوند متعال آنچه قوه وتوان دارید برای (مقابله با) آنها مهیّا سازید فرمودند : (منظور از قوه) شمشیر وسپر است. 
بحار الانوار : 103 / 191


23 ـ قال رسول الله (ص) : (علیکم بالرمی فانه من خیر لهوکم) 
رسول خدا (ص ) فرمود :
به تیراندازی روی آورید، زیرا یکی از بهترین سرگرمی های شما است. 
میزان الحکمه : 4 / 183


24 ـ قال رسول الله (ص) : (ان ابواب الجنة تحت ظلال السیوف) 
رسول خدا (ص) فرمود :
درهای بهشت زیر سایه شمشیرهاست. 
نهج الفصاحه : 115 / ح 576


25 ـ قال الإمام علی (ع) : (واذا قویت فاقو علی طاعة الله ، واذ ضعفت فاضعف عن معصیة الله)
حضرت علی (ع) فرمود :
وهرگاه توانا بودی، بر طاعت وبندگی خدا توانا باش واگر ناتوان بودی از معصیت ونافرمانی خدا ناتوان باش. 
نهج البلاغه فیض الاسلام : 1268


26 ـ قال رسول الله (ص) : (علموا ابنائکم السباحة الرمایة) 
پیامبر خدا (ص) فرمود :
به پسرانتان شنا وتیراندازی را آموزش دهید . 
نهج الفصاحه : 413 / ح 1955


27 ـ قال الإمام علی (ع) : (کل قوی غیر الله سبحانه ضعیف)
حضرت علی (ع) فرمود :
هر نیرومندی جر خداوند سبحان، ضعیف وناتوان است (پس به زوربازو وسایر توانایی هایتان مغرور نشده واز آن سوء استفاده نکنید). 
غرر الحکم : 4 / 536


28 ـ قال رسول الله (ص) : ( الهوا والعبوا فانی اکره ان یری فی دینکم غلظة) 
رسول خدا (ص) فرمود :
تفریح وبازی کنید زیرا دوست ندارم در دین شما خشونتی دیده شود. 
نهج الفصاحه : 105 / ح 531


29 ـ قال الإمام علی (ع) : (ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق واعمها فی العدل)
حضرت علی (ع) فرمود :
کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانه روی در حق است وهمگانی کردن آن در برابری ودادگری. 
نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 53 / 996


30 ـ قال الإمام علی (ع) : (فارح فیه بدنک وروح ظهرک) 
حضرت علی (ع) فرمود :
اول شب (قبل از مبارزه) تن ومرکبت را آسوده گذار. 
نهج البلاغه فیض الاسلام : وصیت 12 / 856


31 ـ قال الإمام علی (ع) : (لاتقاتلن الا من قاتلک)
حضرت علی (ع) فرمود :
جنگ مکن مگر باکسی که باتو بجنگد. 
نهج البلاغه فیض الاسلام ، نامه 12 / 856


32 ـ قال الإمام علی (ع) : (لو تمیزت الاشیاء لکان الصدق مع الشجاعة) 
حضرت علی (ع) فرمود :
اگر اشیاء دسته بندی شوند بدون شک صدق وراستی باشجاعت وقهرمانی همراه خواهد بود. 
غرر الحکم : 5 / 118


33 ـ ( مر النبی برجلین کان یتصارعان فلم ینکر علیهما ).
پیامبر اکرم (ص) از کنار دو مرد که بایکدیگر کشتی می گرفتند عبور نموده، آنها را سرزنش نکرد. 
اولین دانشگاه وآخرین پیامبر 14 / 285


34 ـ قال الإمام علی (ع) : (لاتکن قویاً علی ضعیف)
حضرت علی (ع) فرمود :
برای افراد ضعیف ، قوی مباش (وبه آنها زورگویی وستم مکن). 
غرر الحکم : 6 / 436


35 ـ قال رسول الله (ص) : (المؤمن القوی خیر واحب من المؤمن الضعیف) 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :
شخص با ایمان قوی ونیرومند از شخص با ایمان ضعیف بهتر ودوست داشتنی تر است. 
الاسلام والطب : ص 263


36 ـ عن الإمام الصادق (ع) عن آبائه قال (ع) : (دخل النبی ذات لیلة بیت فاطمة (ع) ومعه الحسن والحسین (ع) فقال لهما النبی (ص) : قوما فاصطرعا . فقاما لیصطرعا ، وقد خرجت فاطمة(صلوات الله علیها) فی بعض خدمتها فدخلت فسمعت النبی (ص) وهو یقول : ایّهنْ یاحسن ! شدّ علی الحسین فاصرعه. 
فقالت له : یا ابه واعجباه ، اتشجع هذا علی هذا ؟ تشجع الکبیر علی الصغیر؟
فقال لها : یابنیة، اما ترضین ان اقول انا : یاحسن شد علی الحسین فاصرعه ، وهذا حبیبی جبرئیل یقول : یاحسین شدّ علی الحسن فاصرعه؟ ) 
امام صادق (ع) به نقل از پدران بزرگوارش می فرماید :
شبی پیامبر گرامی اسلام (ص) به خانه فاطمه (ع) وارد شد . امام حسن وامام حسین (ع) نیز (که در سنین کودکی بودند) به همراه ایشان بودند. آن حضرت خطاب به آن دو فرمود : 
بپا خیزید وبایکدیگر کشتی بگیرد.
آنها نیز برخاسته وبه کشتی گرفتن پرداختند حضرت فاطمه (ع) که برای انجام کاری از اتاق خارج شده بود وارد شد ومتوجه شد که پیامبر اکرم (ص) امام حسن (ع) را تشویق نموده ومی فرماید :
حسن ! بپّر ، حسین را محکم بگیر وبه زمین بزن .
با تعجب عرض کرد :
پدر جان ! این بسیار عجیب است که شما حسن را تشویق می کنید تا حسین را شکست دهد ! چگونه شما پسر بزرگتر را تشویق می کنید تا پسر کوچکتر را شکست دهد؟!
پیامبر (ص) در پاسخ فرمود :
دختر جان ! آیا تو راضی نمی شوی من بگویم : (حسن! حسین را به زمین بزن) در حالی که دوستم (جبرئیل) اینجا ایستاده ومی گوید : (ای حسین ! حسن را محکم گرفته وبه زمین بزن) ؟! 
بحار الانوار : 103 / 189


37 ـ قال الإمام علی (ع) :(کونا للظالم خصماً وللمظلوم عوناً)
حضرت علی (ع) در وصیت خویش خطاب به امام حسن وامام حسین (ع) فرمود : همواره دشمن ظالم ویاور مظلوم باشید. 
نهج البلاغه فیض الاسلام : نامه 47 / 977


38 ـ قال رسول الله (ص) : (لا قوة کغلبة الهوی ... ولا قوة کردّ الغضب ) 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
هیچ قوه ای همانند غلبه بر هوای نفس .. وهیچ توانی مثل برگرداندن (وفرونشاندن) خشم نیست. 
بحار الانوار : 78 / 165


39 ـ (وخرج رسول الله (ص) یوما وقوم یدحون حجراً ، فقال : اشدکم من ملک نفسه عند الغضب )
روزی پیامبر اکرم (ص) از کنار گروهی (از جوانان) عبور کرد که سنگ (بزرگی) را جابجا می کردند، فرمود : قوی ترین شما کسی است که به هنگام خشم وغضب خویش داری کند. 
بحار الانوار : 77 / 148 ح 67 
40 ـ قال الامام السجاد (ع) : (ان النبی اجری الابل مقبلة من تبوک فسبقت العضباء علیها اسامة فجعل الناس یقولون : سبق رسول الله. ورسول الله یقول : سبق اسامة )
پیامبر اکرم (ص) در مسیر بازگشت از جنگ تبوک (در حالی که بر شتری سوار بود) با اسامه که بر شتری به نام (غضباء) سوار بود مسابقه داد. (غضباء) از شتر پیامبر (ص) پیشی گرفت، مردم تماشاگر فریاد زده و می گفتند :
ـ رسول خدا (ص) برنده شد.
ولی رسول خدا (ص) می فرمود :
ـ اینطور نیست ، بلکه من باختم و اسامه برنده شد.

 

41. قال الإمام علی (ع) :(من یعمل یزدد قوةً ، من یقصر فی العمل یزدد فترة) 
حضرت على (ع) فرمودند :
هر کس کار (بدنى ) کند قوى تر شده ، وهر کس در کار کردن کوتاهى نماید، ضعیف تر خواهد شد . 
غرر الحکم : 5 / 204 
 

42. قال الإمام الصادق (ع) : (ولاتسمنوا تسمُّن الخنازیر للذبح)
امام صادق (ع) توصیه فرمودند :
از چاق شدن همانند خوکهایى که براى ذبح نگهدارى مى شوند ، بپرهیزید.
الکافى : 6 / 270 ، والحیاه : 4 / 206 
 

43. قال الإمام علی (ع) : (یارب ، یارب ، یارب ، قو على خدمتک جوارحی) 
حضرت على (ع) در فرازى از دعاى کمیل عرضه مى دارد :
پروردگارا ! پروردگارا ! پروردگارا ! اعضاء وجوارح مرا ، در راه خدمت به خودت، قوى ونیرومند گران. 
مفاتیح الجنان ، دعاء کمیل
 

44. قال الإمام السجاد (ع) : (اللهمَّ اعطنی ... الصحة فی الجسم والقوة فی البدن)
امام سجاد (ع) در دعاى ابو حمزه ثمالى عرضه مى دارد :
خداوندا ! سلامتى در جسم وتوانایى بدنى به من ارزانى فرما ! 
مفاتیح الجنان، دعاء ابو حمزه ثمالى
 

45. قال رسول الله (ص) : ( طوبى لمن اسلم وکان عیشه کفافاً وقواه شداداً) 
پیامبر اکرم (ص) فرمود :
خوشبخت کسى است که اسلام را پذیرفته وبه قدر معاش خود در آمد دارد وقواى بدنش نیرومند است. 
بحار الانوار : 72 / 67 
 

46. قال رسول الله (ص) : حق الولد على والده ان یعلمه الکتابة والسباحة والرمایة وان لا یرزقه الا طیباً وان یزوجه اذا بلغ ) 
رسول اکرم (ص) فرمود :
حق فرزند (پسر) بر عهده پدرش این است که به او نوشتن، شنا کردن وتیراندازى را آموزش دهد وروزى او را تنها از راه حلال وپاکیزه تهیه نماید. 
نهج الفصاحه : 293 / ح 1394
 

47. قال الإمام علی (ع) : (واذا قویت فاقو على طاعة الله ، واذ ضعفت فاضعف عن معصیة الله)
حضرت على (ع) فرمود :
وهرگاه توانا بودى، بر طاعت وبندگى خدا توانا باش واگر ناتوان بودى از معصیت ونافرمانى خدا ناتوان باش. 
نهج البلاغه فیض الاسلام : 1268
 

48. قال الإمام علی (ع) : (کل قوی غیر الله سبحانه ضعیف)
حضرت على (ع) فرمود :
هر نیرومندى جر خداوند سبحان، ضعیف وناتوان است (پس به زوربازو وسایر توانایى هایتان مغرور نشده واز آن سوء استفاده نکنید). 
غرر الحکم : 4 / 536 
 

49. قال رسول الله (ص) : ( الهوا والعبوا فانی اکره ان یرى فی دینکم غلظة) 
رسول خدا (ص) فرمود :
تفریح وبازى کنید زیرا دوست ندارم در دین شما خشونتى دیده شود. 
نهج الفصاحه : 105 / ح 531
 

50. قال رسول الله (ص) : (لا قوة کغلبة الهوى ... ولا قوة کردّ الغضب ) 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
هیچ قوه اى همانند غلبه بر هواى نفس .. وهیچ توانى مثل برگرداندن (وفرونشاندن) خشم نیست. 
بحار الانوار : 78 / 165


نوع مطلب : نکات کوچولوی خیلی مهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 09 و 50 دقیقه و 30 ثانیه
Heya i am for the first time here. I came across this board
and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to
give something back and aid others like you helped me.
دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 12 و 05 دقیقه و 29 ثانیه
سلام.خیلی عالی بود.ممنون
جمعه 4 اسفند 1396 ساعت 03 و 59 دقیقه و 34 ثانیه
لطفا به من اطلاع دهید اگر دنبال یک نویسنده هستید
وبلاگ شما شما مقالات واقعا عالی دارید و من معتقدم که من می توانم باشم
یک دارایی خوب. اگر میخواهید برخی از بارها را بخرید، دوست دارم چند مقاله برای وبلاگ شما بنویسم
برای یک لینک به من. لطفا اگر علاقه مندید برایم ایمیل بفرستید.
خیلی ممنون
دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 01 و 41 دقیقه و 09 ثانیه
Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the
favor”.I'm attempting to find things to improve my website!I suppose its
ok to use a few of your ideas!!
جمعه 24 آذر 1396 ساعت 18 و 05 دقیقه و 01 ثانیه
اوه خدای من! شخص داستان باور نکردنی! خیلی ممنون، با این حال من با RSS شما مشکل دارم.
نمی دانم چرا من نمی توانم به آن بپیوندم. است
وجود دارد کسی دیگر دارای مسائل مربوط به RSS است؟ هر شخصی
چه کسی جواب این سوال را می دهد؟
با تشکر!!
شنبه 13 آبان 1396 ساعت 18 و 09 دقیقه و 46 ثانیه
این واقعا جالب است، شما بسیار ماهر هستید
وبلاگ نویس من به فید شما پیوستم و منتظر است تا بیشتر از پست باشکوه شما را جستجو کنم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام!
چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 23 و 16 دقیقه و 49 ثانیه
مقاله بسیار معروف
چهارشنبه 10 آبان 1396 ساعت 17 و 58 دقیقه و 52 ثانیه
سلام! من می دانم این نوع از موضوع نیست، اما من تعجب کردم
اگر می دانستید که کجا می توانم یک پلاگین کپچا برای فرم نظر من دریافت کنم؟
من از همان پلت فرم وبلاگ به عنوان شما استفاده می کنم و مشکل پیدا کردن دارم
یکی؟ خیلی ممنون!
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 22 و 20 دقیقه و 29 ثانیه
شما واقعا این را با ارائه خود به نظر می رسانید، اما من این موضوع را در واقع چیزی است که من فکر می کنم
هرگز نمی فهمم به نظر می رسد بیش از حد پیچیده و بسیار گسترده ای برای
من من مشتاقانه منتظر پست بعدی شما هستم، سعی خواهم کرد تا آن را آویزان کنم!
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 19 و 50 دقیقه و 48 ثانیه
ما یک گروه از داوطلبان هستیم و یک طرح جدید در جامعهمان باز می کنیم.
وب سایت شما با اطلاعات ارزشمند برای کار به ما ارائه داد
بر. شما یک کار چشمگیری انجام داده اید و کل جامعه ما از آن سپاسگزار است
شما.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 16 و 24 دقیقه و 38 ثانیه
من تمام وقت برای مطالعه پاراگراف در مقالات خبری مورد استفاده قرار گرفتم اما
در حال حاضر من به عنوان یک کاربر وب در حال حاضر از حال حاضر من هستم
با استفاده از شبکه برای محتوای، به لطف وب.
دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 15 و 16 دقیقه و 32 ثانیه
من از طریق پسر عموی من این وبسایت را توصیه کردم. من مثبت نیستم که آیا این ارسال است
نوشته شده توسط او را به عنوان هیچ کس دیگری درک چنین دقیق در مورد مشکل من.
تو شگفت انگیزی! با تشکر!
یکشنبه 30 مهر 1396 ساعت 02 و 07 دقیقه و 23 ثانیه
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود. من واقعا از تلاش های شما قدردانی می کنم
در انتظار پست بعدی شما از شما تشکر می کنم یک بار دیگر.
دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت 02 و 04 دقیقه و 56 ثانیه
من اغلب وبلاگ می کنم و به طور جدی از اطلاعات شما تشکر می کنم.
این مقاله بزرگ واقعا علاقه من را به خود جلب کرده است.
من قصد دارم به وبلاگ شما توجه کنم و اطلاعات جدیدی را در مورد آن بررسی کنم
یک بار در هفته. من برای خوراک خودم را نیز انتخاب کردم.
دوشنبه 13 شهریور 1396 ساعت 17 و 50 دقیقه و 28 ثانیه
I'm gone to inform my little brother, that he should also go to see this weblog on regular basis to take updated from newest information.
سه شنبه 17 مرداد 1396 ساعت 04 و 12 دقیقه و 24 ثانیه
Hello friends, good article and fastidious arguments commented at this
place, I am truly enjoying by these.
جمعه 9 تیر 1396 ساعت 17 و 00 دقیقه و 27 ثانیه
Hello, after reading this awesome piece of writing i am
also delighted to share my know-how here with mates.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 02 و 06 دقیقه و 42 ثانیه
I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's equally educative and entertaining, and
without a doubt, you've hit the nail on the head. The problem
is something not enough people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy I came across this in my search for something relating to this.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


خانم ریاضی تون همش میگه پاورپوینت بیارین؟ تو علوم مشکل دارین و نمونه سوال میخواین؟ پی دی اف کتاب ها رو نیاز دارین اما نمی دونین از کجا دانلود کنین؟ این وبلاگ راه حل همه مشکلات هفتمی هاست!!!

مدیر وبلاگ : نگار عقیق
نویسندگان
نظرسنجی
درکدام درس نقاط ضعف بیشتری دارید؟


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Instagram